Mijn programma’s

programma’s

Mijn programma's voor persoonlijke groei en ontwikkeling

1. Identiteit – Richting die past – Persoonlijk Actie Plan

Dit is mijn meest favoriete programma, aangezien dit de basis is voor ieder persoon. Wat denk je bij identiteit, toen ik zelf voor het eerst die vraag kreeg, begon ik de gegevens uit mijn paspoort te benoemen en mijn huisadres.

Nee, dit gaat veel verder, daarom heb ik de Pyramide ook op de homepage geplaatst. In dit programma gaan wij op zoek, naar jouw kernwaarden, je meest in het oog springende karaktereigenschappen, jouw kernkwaliteiten, jouw natuurlijke talenten en interesses, hieruit volgt jouw identiteit. Je krijgt veel huiswerk en tijdens gesprekken, behandelen we de antwoorden en door gerichte vragen kunnen deze uitkomsten wat bijgesteld worden. Overigens is het ook zo, dat gedurende jouw ontwikkeling in het leven, thuis en op het werk, zullen zaken nog duidelijker worden of toegevoegd. Soms ben je hier op dit moment niet van bewust. Hebben wij alle conclusies helder in beeld, gaan wij een Persoonlijk Actie Plan opstellen, die jou in een richting plaatst die het beste bij jou past.
Dan begint de ontdekkingsreis echt. We zullen in een aantal sessies en aansluitend de uitwerkingen tot een eindconclusie komen die richting geeft.

Contact
2. opleiding of vervolg studie

Welke opleiding of vervolg studie en dus richting is eigenlijk een natuurlijke volgende stap op programma 1,
die overigens ook afzonderlijk gemaakt kan worden als jij al een duidelijk zelfbeeld hebt en vertaald naar identiteit.

In een aantal sessies gaan we daar meer duidelijkheid over krijgen en daar gaan we dan een CV op opstellen en jouw persoonlijke branding, hoe jij je wilt presenteren.

Contact
3. Mentor & Vertrouwenspersoon

Hier ben ik jouw vraagbaak en klankbord, voor alles waar je mee zit of wat niet duidelijk voor je is.
Door te luisteren en te vragen proberen wij samen duidelijkheid te scheppen, zodat jij weer verder kunt.
Dit kan dus op zakelijk en privé gebied zijn. Mijn levenservaring privé en zakelijk zullen hierbij ondersteunend zijn, daarom durf ik die rol ook op mij te nemen.

Contact