Mijn: Waarom-Wat-Hoe

Mijn: Waarom-Wat-Hoe 

Een leven lang leren is mijn basis en naarmate ik ouder werd, kreeg ik steeds meer inzichten en werd ik mij bewust waar ik een natuurlijke aanleg en interesse voor had. Hier heb ik mij in doorontwikkeld en daarnaast nog heel veel andere dingen en zaken mogen leren die er met groeiende verantwoordelijkheden bij kwamen. Een jong iemand die van de opleiding afkomt heeft die ervaring en kennis nog niet en hierdoor is een inzicht gegroeid om oudere niet in het hokje kostenpost te plaatsen, echter te inspireren om die opgebouwde kennis en ervaring over de jaren over te dragen.

Waarom
Indien ieder bedrijf, organisatie of instelling zich bewust zouden zijn, dat zij zoveel kennis in huis hebben, die echter vaak in het hoofd zit en niet op papier, zouden zij daar wat met meer respect mee omgaan. Gebruik die kennis, vraag mensen uit, leg het vast en laat ze meebeslissen bij beleidsbeslissingen, processen en uitvoering. Geef ze een rol als mentor binnen de organisatie.
Wat
Invoer van Kennismanagement( Kennisdelen & Kenniscirculatie + vastlegging) als vast onderdeel van beleid. Gebruik van eigen mensen en het benutten van de kennis die op de werkvloer aanwezig is.
Hoe
In mijn gesprekken als mentor en/of adviseur Directie en Management bewust maken van het belang die opgeslagen en aanwezige kennis optimaal te benutten met de inzet van de ouderen, de specialisten. Praktijk, ervaring en kennis op de juiste manier te verbinden met nieuwkomers, talenten en bij carrièrre stappen, maar ook met beleid.