Minga Systems

Wij hebben software gebouwd voor online samenwerking en kennisdeling, wat onder andere erg handig is voor het online begeleiden of coachen van collega's of als professionele coach met je eigen klanten.

Bovendien begeleiden wij ontwikkelingsprojecten die bedrijven of organisaties in eigen beheer doen. Wij maken de vertaalslag van de wensen tussen de bedrijven/organisaties en de ontwikkelaars, zodat het proces van ontwikkeling ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt

zoals gevraagd. Een succesvolle en efficiënte implementatie realiseren, binnen het afgesproken tijdspad.

Naar Minga.Systems