Sharing Know How

Sharing Know How

Het platform voor bedrijven die kennis willen beheren en behouden 

Het geheim van goede kennisdeling blijft nog altijd open communicatie en is het meest effectief in een online sociale gemeenschap Maar kennisdeling wordt pas echt effectief als het kan worden gedeeld voor hergebruik.

Co-Founder Sharing Know-How platform

In deze rol begeleid ik ondernemers en directieleden bij het behouden, cq vasthouden van specialistische kennis en praktische ervaring binnen hun bedrijf of organisatie.

Over de jaren heen heb ik een visie en een missie ontwikkeld, die erop gericht is om kennis niet zomaar de deur uit te laten gaan en vaak betreft dit oudere werknemers. 

Het organiseren van Kennismanagement, samenwerking tussen jongeren en ouderen, waarbij wederzijds kennis, ideeën, ervaring wordt uitgewisseld. De ouderen nemen hier de rol van mentor en begeleider in. De jongeren worden de nieuwe denktanks met toetsing door ervaren mentoren  en die zorg dragen dat nieuwe ideeën en mogelijkheden de weg naar de directiekamer vinden.


Overigens begint dit altijd met een persoonlijk gesprek en om te horen1 wat er al gerealiseerd is en welk eigen systeem daarbij ingezet is.


Misschien is het nog niet actief, echter heeft u extra motivatie en inspiratie nodig om het in gang te zetten, dan wil ik graag die persoon zijn.


Op de website: www.sharingknowhow.eu informeren wij uitgebreid over de mogelijkheden. 


In mijn rol als adviseur en mentor wil ik graag het implementatie proces begeleiden op basis van het eigen systeem of op basis van ons platform binnen de werkomgeving. Uiteraard in samenwerking met de eigen professionals.


Lees meer over kennisdeling op sharingknowhow.eu
Naar SharingKnowHow.eu
Vragen?

Over kennisdeling binnen en tussen bedrijven of mijn rol in het begeleiden van kennismanagement neem contact op. 

Neem contact op
+31653350092