Waarom Kennismanagement
Waarom Kennismanagement

Kennis is de hoeksteen, het fundament van elk bedrijf of instelling, op elk niveau, van werkvloer tot het senior management.

Adequate, efficiënte kennisdeling en het vasthouden van die kennis binnen het bedrijf is een must, echter hoe is een probleem waar vele bedrijven en instellingen al jaren mee worstelen.

Wij zijn van mening dat een bedrijf alles in het werk moet stellen om kennis te borgen en dus in huis te houden. Kennismanagement een bewuste strategische keuze.
Iedereen positief stimuleren om kennis en ervaring te delen met collega’s. De seniors en mogelijk al gepensioneerde collega’s motiveren hun ervaring en kennis te delen. Jonge talenten, nieuwkomers en carrière planners een platform te bieden om hun gedachten, wensen en misschien wel briljante ideeën te delen met hun collega’s en het management. Hoe zou het misschien anders en efficiënter kunnen!

Het Sharing Know-How platform reikt hier alle tools voor aan.

Betrek senior medewerkers die het bedrijf verlaten vanwege de bekende pensioen leeftijd, om hun toch een platform te bieden en betrokken te blijven als mentor, coach of vertrouwenspersoon voor hun jongere collega’s. Gebruik makend van hun ervaring, kennis en netwerk kan de organisatie enorm veel gewin opleveren op vele vlakken.

Vergrijzing is een groeiend probleem, want wist je dat in 2020 in Nederland ruim 94 duizend werknemers met pensioen gingen. Dat was een stijging van 30% ten opzichte van de twee voorgaande jaren. Op een toch al krappe arbeidsmarkt.

Adequate efficiënte kennisdeling binnen het bedrijf is nog een extra probleem waar vele bedrijven mee worstelen. Factor tijd ligt hier vaak aan ten grondslag, een werkweek van 80 uur zonder begeleiding is eigenlijk geen optie en jonge mensen willen dit niet meer.

Tegelijkertijd zien we dat (nieuwe) medewerkers in het bedrijf het vaak moeilijk vinden om de juiste mensen te vinden en connecties te maken om grip te krijgen op hun carrière. Ze hebben begeleiding nodig bij het vinden van hun weg binnen de organisatie, om hun eerste stappen succesvol te laten zijn. Een probleem wat nog eens enorm versterkt wordt in de tijd van thuiswerken.

Met de Sharing Know-How toolset brengen we een online communicatie netwerk met functies die er voor zorgen dat de verschillende partijen eenvoudig kunnen connecten en hun kennis kunnen delen.

Waarom Sharing Know-How
Het Sharing Know-How coaching platform maakt het mogelijk om verschillende programma's op te starten voor medewerkers, talenten en carrière switchers, die mentor of coaching begeleiding willen ontvangen door ervaren eigen en/of oud medewerkers.

Senior medewerkers kunnen zichzelf als Mentor of Coach aanbieden en als zodanig wordt het mogelijk om hun ervaring te delen en een stem in de organisatie te krijgen. Op deze wijze wordt ervaring en communicatie ondersteunend aan een meer open bedrijfscultuur.

Medewerkers die dicht tegen pensioen zitten of gepensioneerd zijn kunnen aangesloten blijven bij de organisatie en behouden hun gevoel van toegevoegde waarde voor mens en organisatie. Wat de transitie naar pensioen een natuurlijker proces maakt, terwijl men nog een zeer nuttige bijdrage kan leveren voor de organisatie waar ze met hart en ziel zo lang voor gewerkt hebben.

Voor meer informatie:

www.sharingknowhow.eu